Cyberspace dan Cybercommunity


Oleh Mustika Ranto Gulo Cyberspace dan Cybercommunity Cyber space diartikan sebagai jaringan dunia maya yang tidak kelihatan sedangkan cyber community adalah kumpulan orang-orang yang ada di dalamnya. Ciri khasnya adalah tanpa batas wilayah territorial dan tanpa mengenal suku ras dan bangsa. Memang masih banyak hal yang mencirikan cyber space ini. Dalam tulisan Surya kelana (Kompasiana)… Read More Cyberspace dan Cybercommunity